Autor: Nieznany
Źródło: Kronika Parafialna
Ksiądz
Franciszek Mieczkowski

urodzony 4 maja 1876r. Nowa Wieś / Ostrołęka
zmarł 9 lutego 1957r. Lubowidz
rodzice: Karol i Magdalena zd. Tyszka
Proboszcz parafii Zieluń w latach 1931-1946Urodził się 4 maja 1876 roku w parafialnej miejscowości Nowa Wieś koło Ostrołęki, jako syn Karola i Magdaleny z Tyszków.
Po ukończeniu szkoły średniej w Łomży, 1895 roku zgłosił się do Seminarium Duchownego w Płocku i po odbyciu studiów filozoficzno-teologicznych, 1 czerwca 1901 roku przyjął w Warszawie święcenia kapłańskie z rąk biskupa Kazimierza Ruszkiewicza, sufragana warszawskiego.
Pierwsze lata swojego kapłaństwa (1901-1905) spędził w Austrii i Szwajcarii na kuracji.
Po powrocie do kraju, od 16 czerwca 1906 roku pełnił obowiązki wikariusza w Wąsewie.
Od 28 maja 1907 roku prowadził duszpasterstwo w kościele pobernardyńskim w Strzegocinie.
W 1910 roku otrzymał probostwo w Łysych, gdzie pracował do 1927 roku. W tymże roku przeszedł na probostwo w Jelonkach gdzie był dwa lata. Parafia należała wówczas do diecezji łomżyńskiej utworzonej w 1925 roku. W 1931 roku powrócił do diecezji płockiej i 18 lipca 1931 roku otrzymał probostwo w Zieluniu.
W sierpniu 1939 roku, podczas wizytacji pasterskiej biskupa Leona Wetmańskiego bierzmowanie przyjęło 569 osób. W parafii działało bractwo różańcowe i Trzeci Zakon św. Franciszka. W Zieluniu zastała go wojna i okupacja. 6 października 1942 roku przeżył tragiczne chwile, gdy 20 Polaków powieszono na rynku w Zieluniu.
Ks. proboszcz Mieczkowski, stojąc za parkanem kościelnym, udzielił skazańcom rozgrzeszenia.
W październiku 1945 roku, podczas wizyty jesiennej ks. dziekan zapisał: W czasie wojny kościół nie był zniszczony. Budynki parafialne wymagają remontu. Ks. proboszcz oddaje się gorliwie pracy duszpasterskiej. Nabożeństwa są odprawiane uroczyście, punktualnie, o wyznaczonej godzinie. Frekwencja parafian na nabożeństwach jest dość liczna. Naukę religii prowadzi Ks proboszcz. Powiększył ogród owocowy.
12 października 1946 roku przeniósł się na probostwo do Lubowidza. 1 czerwca 1951 roku obchodził 50-lecie swojego kapłaństwa. W pracy duszpasterskiej był gorliwy, regularnie odprawiał nabożeństwa, a także uczył religii w szkole. Zmarł 9 lutego 1957 roku, miał 81 lat, w tym 56 lat przeżył w kapłaństwie. Pochowany został w rodzinnym grobie w Szumowie w diecezji łomżyńskiej.


Źródło:
1. Duchowieństwo Diecezji Płockiej Tom 1 cz.2 - Ks. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com