Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 13 z roku 1845

Imię (imiona): Maciej
Nazwisko: Wiśniewski
Data urodzenia: 16.02.1845
Miejsce urodzenia: Rynowo
Rodzice
Ojciec:
NN
Matka: Katarzyna
Domo matki: Wiśniewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com