Ks. Wacław Gieryszewski
Ochotnicza Straż Pożarna w Zieluniu powstała w 1914r.
Inicjatorem i założycielem był ks. Wacław Gieryszewski, który objął probostwo parafii Zieluń od 1 lipca 1914 roku. Został on jednocześnie pierwszym prezesem OSP Zieluń, zaś funkcję naczelnika abjął Józef Jabłoński.
Straż liczyła wówczas osiemnastu członków. Na wyposażeniu znajdowała się jedna sikawka konna otrzymana z Żuromina.

W wyniku działań pierwszej wojny światowej, po opuszczeniu przez Rosjan komory celnej w Zieluniu, Adam Przybysz i Wincenty Kamiński przyprowadzają pozostawiony przez uciekające wojska rosyjskie sprzęt gaśniczy - trzy beczkowozy jednokonne i sikawkę.

W roku 1921 następują zmiany w Zarządzie OSP Zieluń:
Prezesem zostaje Stefan Ruciński, naczelnikiem Aleksander Sadowski, zastępcą Alfons Naworski zaś gospodarzem Bronisław Margalski.[1921] Członkami OSP są:
- Józef Rogowski,
- Konstanty Zakrzewski,
- Eugeniusz Uścim,
- Michał Uścim,
- Eugeniusz Nowakowski,
- Hilary Mazurkiewicz,
- Benedykt Pepel,
- Henryk Królczyk,
- Tomasz Błaszkiewicz,
- Henryk Zalewski

Remiza 1946 rok


Remiza 2014 rok

[1929] Członkami OSP są:
- Aleksander Sadowski,
- Michał Iwański,
- Stefan Kaziński,
- Wincenty Kamiński,
- Konstanty Szczuka,
- Stefan Ruciński,
- Bolesław Piotrkowski,
- Hilary Mazurkiewicz,
- Franciszek Mazurkiewicz,
- Bolesław Ruciński,
- Antoni Krajewski,
- Klemens Staszkiewicz,
- Józef Rogowski,
- Eugeniusz Obarowski,
- Józef Meler,
- Józef Obarowski,
- Stefan Kosman,
- Wacław Jędraszek,
- Stefan Krakowski.


W 1934 roku społeczeństwo gminy Zieluń ufundowało z własnych składek remizę strażacką. Budowę i uroczyste oddanie nastąpiło w roku 1935. W remizie tej, po adaptacji i wybudowaniu garaży na sprzęt pożarniczy, w pomieszczeniach na parterze mieścił się jeszcze Urząd Gminy Zieluń. Piętro budynku przeznaczone było do użytku OSP i społeczeństwa gminy.
W skład Zarządu wchodzą wówczas:
- Stefan Kaziński,
- Stefan Ruciński,
- Bolesław Piotrkowski,
[nowi członkowie]
- Konstanty Szczuka,
- Józef Falkowski,
[członkowie sekcyjni]
- Dominik Sztramski,
- Bolesław Ruciński.

Straż Ogniowa - fotografia z 1941r.

Po wybuchu II wojny światowej w 1939r., Niemcy rozwiązują Ochotniczą Straż Pożarną. Sprzęt gaśniczy zostaje ukryty w zabudowaniach Alfonsa Naworskiego, zaś instrumenty orkiestry OSP przchował Stefan Kaziński. W późniejszym okresie okupacji, hitlerowcy uznają za straż za konieczną i powołują Straż Ogniową. Werbunek do tej Straży jest przymusowy.
Naczelnikiem zostaje Matuszewski, a członkami:
- Alfons Naworski,
- Leopold Przybysz,
- Eugeniusz Uścim,
- Michał Uścim,
- Józef Falkowski,
- Konstanty Zakrzewski,
- Jan Nowakowski,
- Karol Nowakowski,
- Zygmunt Olszewski,
- Cezary Wesołowski.Sztandar OSP Zieluń z 1964r.
Po okupacji hitlerowskiej,jeszcze w 1945 roku, Ochotnicza Straż Pożarna w Zieluniu zostaje ponownie reaktywowana zaś prezesem OSP zostaje wybrany mgr Stefan Kaziński (właściciel tutejszej apteki). Naczelnikiem zaś zostaje Paweł Prelewicz.
W skład Zarządu wchodzą:
- Bolesław Piotrkowski,
- Bolesław Ruciński,
- Józef Falkowski.
Do 1956 roku kolejnymi prezesami OSP w Zieluniu są:
- Zygmunt Szostek,
- Stanisław Fankanowski (lekarz weteryniarz),
- Tomasz Błaszkiewicz.

Sztandar OSP Zieluń z 1994r.


Pierwszy samochód ciężarowy służący strażakom zakupiła OSP Zieluń ze składek społeczeństwa za sumę 40tyś zł w roku 1956.
W roku 1961 OSP otrzymuje pierwszy wóz bojowy typu GBAM-2/8+8.
Rok 1964 jest rokiem szczególnym w dziejach OSP Zieluń - jednostka obchodzi Jubileusz 50-lecia, połączony z aktem nadania i poświęcenia sztandaru.
W tym samym roku Naczelnikiem OSP zostaje wybrany Jerzy Leszek Woźniak, który pełni tę funkcję do chwili śmierci w 1991r. Z jego inicjatywy powołano młodzieżowe drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej- męską i żeńską.
9 października 1994r. jednostka obchodzi uroczyście jubileusz 80-lecia, połączony z aktem nadania i poświecenia nowego sztandaru. OSP zostaje odznaczona „Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa".

Lekki wóz gaśniczy.

Ciężki samochód gaśniczy.
W roku 2000 drużyna z OSP Zieluń wygrywa gminne zawody sportowo-pożarnicze.
Bierze udział w zawodach rejonowych w Płońsku zajmując III miejsce i awansuje do zawodów wojewódzkich w Mińsku Mazowieckim.
Tam również zajmuje III miejsce i awansuje do zawodów ogólnopolskich.
16 września 2000r. w Częstochowie odbywają się krajowe zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP. Startuje 49 drużyn z całej Polski. OSP Zieluń zajmuje 7-dme miejsce i jest najlepszą drużyną województwa mazowieckiego.
Rok 2002 - Decyzją nr YII-64 Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej włączył Ochotniczą Straż Pożarną w Zieluniu do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.Strażacy OSP Zieluń, fot. 03.05 2013r.

Strażacy i orkiestra strażacka OSP Zieluń, fot. 03.05 2013r.


Jednostka OSP Zieluń posiada orkiestrę dętą założoną w 1915r., przez Siwińskiego, który przekazał dla orkiestry kilka własnych instrumentów.
Skład orkiestry tworzą:
- Zygmunt Zybert,
- Izydor Nowakowski,
- Wacław Przybysz,
- Felicjan Skorupowski,
- Alfons Piotrkowski,
- Jan Klimowski,
- Alfons Błaszkiewicz,
- Wiktor Sztramski.
W 1918r. Amerykanin pochodzący z Zielunia - Pan Szczechowicz - zakupuje dla orkiestry instrumenty muzyczne. Niektóre z tych instrumentów służą orkiestrze do chwili obecnej.
Pierwszym kapelmistrzem orkiestry był pan Siwiński, kolejnymi Jan Kozłowski, Pan Kawecki, Pan Klimowski, Jan Wiśniewski z Płośnicy, Bonifacy Krajewski z Zielunia, Ireneusz Szkalej z Brodnicy, Józef Rochoń.
Obecnie kapelmistrzem orkiestry jest Zbigniew Bilicki.


Ważniejsze osiągnięcia orkiestry:
1. I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Strzegowie w 1995r.,
2. Reprezentowanie województwa ciechanowskiego na Międzywojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Siemiatyczach w 1996r.,
3. Gościnne koncerty w Niemczech w 1996 i 1997r.,
4. Udział w Ustanowieniu Rekordu Guinnesa - koncert Największej Orkiestry Strażackiej Świata w 1997r.
5. Udział w VIII festiwalu Mazowieckich Zespołów Muzycznych w Warszawie w 2005r. „Letnia Serenada".


Obecnie prezesem OSP jest Zdzisław Orzechowski, naczelnikiem Marek Osik.
Jednostka liczy 55 członków, w tym 3 kobiety.
W skład jednostki wchodzi orkiestra licząca 23 członków, a także młodzieżowa drużyna pożarnicza.
Jednostka posiada na wyposażeniu:
1. Lekki samochód gaśniczy - Ford transit z roku 1997 (typ GLM-8)
2. Ciężki samochód gaśniczy (IVECO-Magirus typ GCBA-4/24, rok produkcji 1993) zakupiony przez Urząd Gminy Lubowidz w 2008r.


Źródło: Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Zieluniu.


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com