Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 16 z roku 1845

Imię (imiona): Katarzyna
Nazwisko: Niedziałkowska
Data urodzenia: 23.02.1845
Miejsce urodzenia: Nowy Folwark
Rodzice
Ojciec:
NN
Matka: Marianna
Domo matki: Niedziałkowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com