Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 28 z roku 1845

Imię (imiona): Marianna
Nazwisko: Błazkiewicz
Data urodzenia: 30.03.1845
Miejsce urodzenia: Ruda
Rodzice
Ojciec:
Józef
Matka: Ewa
Domo matki: Kowalska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com