Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 34 z roku 1845

Imię (imiona): Anna
Nazwisko: Rakoczy
Data urodzenia: 12.05.1845
Miejsce urodzenia: Żarnowka
Rodzice
Ojciec:
Stanisław
Matka: Marianna
Domo matki: Sadowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com