Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 41 z roku 1845

Imię (imiona): Jan
Nazwisko: Malikowski
Data urodzenia: 23.06.1845
Miejsce urodzenia: Dąbrowice
Rodzice
Ojciec:
Marcin
Matka: Marianna
Domo matki: Warlikowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com