Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 44 z roku 1845

Imię (imiona): Marianna
Nazwisko: Sokołowska
Data urodzenia: 06.07.1845
Miejsce urodzenia: Rynowo
Rodzice
Ojciec:
Józef
Matka: Marianna
Domo matki: Ratuszewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com