Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 47 z roku 1845

Imię (imiona): Julianna
Nazwisko: Szmyt
Data urodzenia: 05.08.1845
Miejsce urodzenia: Przerodki
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Anna
Domo matki: Szarmak


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com