Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 55 z roku 1845

Imię (imiona): Łukasz
Nazwisko: Szymański
Data urodzenia: 17.10.1845
Miejsce urodzenia: Rynowo
Rodzice
Ojciec:
Mateusz
Matka: Marianna
Domo matki: Borowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com