Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 59 z roku 1845

Imię (imiona): Teofila Teodora
Nazwisko: Nowakowska
Data urodzenia: 09.11.1845
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Mikołaj
Matka: Wiktoria
Domo matki: Fronckiewicz


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com