Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 66 z roku 1845

Imię (imiona): Mikołaj
Nazwisko: Majewski
Data urodzenia: 07.12.1845
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Tomasz
Matka: Ewa
Domo matki: Chyleńska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com