Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 64 z roku 1868

Imię (imiona): Teofil Roch
Nazwisko: Lewandowski
Data urodzenia: 16.08.1868
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Katarzyna
Domo matki: Zagorna Zagórna


2010 © zielun.pl
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com