Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 9 z roku 1892

Imię (imiona): Teodor
Nazwisko: Lipski
Data urodzenia: 17.01.1892
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Teofil
Matka: Katarzyna
Domo matki: Kopycka


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com