Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 12 z roku 1892

Imię (imiona): Julian
Nazwisko: Chojnowski vel Hojnowski
Data urodzenia: 23.01.1892
Miejsce urodzenia: Wygoda
Rodzice
Ojciec:
Adolf
Matka: Marianna
Domo matki: Drozdowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com