Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 28 z roku 1892

Imię (imiona): Józef
Nazwisko: Bieżuński
Data urodzenia: 16.03.1892
Miejsce urodzenia: Ruda
Rodzice
Ojciec:
Ludwik
Matka: Rozalia
Domo matki: Dzięgiel


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com