Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 34 z roku 1892

Imię (imiona): Władysława
Nazwisko: Otrębska
Data urodzenia: 03.04.1892
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Gracjan
Matka: Emilia
Domo matki: Wróblewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com