Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 36 z roku 1892

Imię (imiona): Marianna
Nazwisko: Otrębska
Data urodzenia: 16.04.1892
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Aleksander
Matka: Aniela
Domo matki: Otrębska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com