Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 40 z roku 1892

Imię (imiona): Józefa
Nazwisko: Cymerman
Data urodzenia: 17.04.1892
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
NN
Matka: Marianna
Domo matki: Cymerman


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com