Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 46 z roku 1892

Imię (imiona): Marianna
Nazwisko: Kasieńska
Data urodzenia: 12.05.1892
Miejsce urodzenia: Siemcichy
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Józefa
Domo matki: Więckowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com