Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 56 z roku 1892

Imię (imiona): Janina Małgorzata
Nazwisko: Szumska
Data urodzenia: 10.06.1892
Miejsce urodzenia: Konopaty
Rodzice
Ojciec:
Franciszek
Matka: Florentyna
Domo matki: Rościszewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com