Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 59 z roku 1892

Imię (imiona): Stefania
Nazwisko: Grabowska
Data urodzenia: 04.07.1892
Miejsce urodzenia: Syberia
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Katarzyna
Domo matki: Wysocka


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com