Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 74 z roku 1892

Imię (imiona): Marian
Nazwisko: Wiśniewski
Data urodzenia: 06.09.1892
Miejsce urodzenia: Syberia
Rodzice
Ojciec:
Józef
Matka: Franciszka
Domo matki: Tyburska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com