Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 75 z roku 1892

Imię (imiona): Marianna
Nazwisko: Janowska
Data urodzenia: 06.09.1892
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Franciszek
Matka: Franciszka
Domo matki: Piotrowicz


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com