Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 76 z roku 1892

Imię (imiona): Joanna
Nazwisko: Łuzińska
Data urodzenia: 13.09.1892
Miejsce urodzenia: Ruda
Rodzice
Ojciec:
Jakub
Matka: Anna
Domo matki: Laskowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com