Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 80 z roku 1892

Imię (imiona): Michalina
Nazwisko: Golak
Data urodzenia: 23.09.1892
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Julian
Matka: Marianna
Domo matki: Bileńska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com