Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 81 z roku 1892

Imię (imiona): Marianna
Nazwisko: Meler
Data urodzenia: 29.09.1892
Miejsce urodzenia: Przerodki
Rodzice
Ojciec:
Józef
Matka: Marianna
Domo matki: Ziółkowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com