Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 87 z roku 1892

Imię (imiona): Rozalia
Nazwisko: Budka
Data urodzenia: 09.10.1892
Miejsce urodzenia: Konopaty
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Julianna
Domo matki: Rólka


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com