Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 88 z roku 1892

Imię (imiona): Aleksandra
Nazwisko: Laskowska
Data urodzenia: 18.10.1892
Miejsce urodzenia: Konopaty
Rodzice
Ojciec:
Wojciech
Matka: Marianna
Domo matki: Rakoczy
Uwagi: zm. 26.11 1985


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com