Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 103 z roku 1892

Imię (imiona): Zygmunt
Nazwisko: Gajewski
Data urodzenia: 29.09.1892
Miejsce urodzenia: Rozwozinek
Rodzice
Ojciec:
Józef
Matka: Pelagia
Domo matki: Czarek Czarka


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com