Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 108 z roku 1892

Imię (imiona): Ignacy
Nazwisko: Lawręc
Data urodzenia: 06.12.1892
Miejsce urodzenia: Rynowo
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Paulina
Domo matki: Danielewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com