Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 7 z roku 1894

Imię (imiona): Wacław
Nazwisko: Oleksy
Data urodzenia: 14.01.1894
Miejsce urodzenia: Psota
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Marianna
Domo matki: Chojnowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com