Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 19 z roku 1894

Imię (imiona): Wiktoria
Nazwisko: Stramska
Data urodzenia: 20.02.1894
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Teofil
Matka: Józefa
Domo matki: Stankiewicz


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com