Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 50 z roku 1894

Imię (imiona): Franciszek
Nazwisko: Olszewski
Data urodzenia: 11.05.1894
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Aleksander
Matka: Magdalena
Domo matki: Łuzińska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com