Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 102 z roku 1894

Imię (imiona): Wanda
Nazwisko: Wesołowska
Data urodzenia: 30.11.1894
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Ignacy
Matka: Balbina
Domo matki: Kosinowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com