Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 8 z roku 1832

Imię (imiona): Andrzej Błażej
Nazwisko: Masztak
Data urodzenia: 03.02.1832
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Tomasz
Matka: Marianna
Domo matki: Mańko


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com