Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 9 z roku 1832

Imię (imiona): Julian Franciszek
Nazwisko: Wesołowski
Data urodzenia: 09.02.1832
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Franciszek
Matka: Antonina
Domo matki: Kalicka


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com