Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 15 z roku 1832

Imię (imiona): Andrzej
Nazwisko: Hinkielman
Data urodzenia: 18.03.1832
Miejsce urodzenia: Siemcichy
Rodzice
Ojciec:
Krystian
Matka: Ewa
Domo matki: Testman Teltman


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com