Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 28 z roku 1832

Imię (imiona): Katarzyna
Nazwisko: Bedra
Data urodzenia: 15.06.1832
Miejsce urodzenia: Kosmal
Rodzice
Ojciec:
NN
Matka: Magdalena
Domo matki: NN
Uwagi: matka wdowa


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com