Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 29 z roku 1832

Imię (imiona): Jan Mikołaj
Nazwisko: Kucieński vel Rucieński
Data urodzenia: 15.06.1832
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Andrzej
Matka: Marianna
Domo matki: Dutkiewicz
Uwagi: nazwisko niepewne


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com