Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 31 z roku 1832

Imię (imiona): Teodora
Nazwisko: Heynik
Data urodzenia: 17.06.1832
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Paweł
Matka: Marianna
Domo matki: Rucieńska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com