Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 52 z roku 1832

Imię (imiona): Katarzyna
Nazwisko: Rapieńska
Data urodzenia: 11.11.1832
Miejsce urodzenia: Rynowo
Rodzice
Ojciec:
Wincenty
Matka: Agata
Domo matki: Koniszewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com