Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 12 z roku 1900

Imię (imiona): Teofil
Nazwisko: Narewski
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Konopaty
Rodzice
Ojciec:
Stanisław
Matka: Marianna
Domo matki: Walasiewicz


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com