Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 13 z roku 1900

Imię (imiona): Paulina
Nazwisko: Sękowska
Data urodzenia: 12.08.1897
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Aleksander
Matka: Katarzyna
Domo matki: Kłodawska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com