Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 14 z roku 1900

Imię (imiona): NN
Nazwisko: Przybyłowska
Data urodzenia: 02.02.1900
Miejsce urodzenia: Psota
Rodzice
Ojciec:
Bartomiej
Matka: Marianna
Domo matki: Wiśniewska
Uwagi: martwe dziecko płci żeńskiej


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com