Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 20 z roku 1900

Imię (imiona): Marta
Nazwisko: Zalewska
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Syberia
Rodzice
Ojciec:
Józef
Matka: Antonina
Domo matki: Malinowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com