Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 21 z roku 1900

Imię (imiona): Aleksandra
Nazwisko: Rudnicka
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
NN
Matka: Marianna
Domo matki: Rudnicka


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com