Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 57 z roku 1832

Imię (imiona): Salomea
Nazwisko: Majewska
Data urodzenia: 16.11.1832
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Piotr
Matka: Ewa
Domo matki: Kopańska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com