Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 27 z roku 1900

Imię (imiona): Kazimierz
Nazwisko: Tusiński vel Tuszyński
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Ruda
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Bronisława
Domo matki: Smolińska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com