Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 35 z roku 1900

Imię (imiona): Stefania
Nazwisko: Kowalska
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Sinogóra
Rodzice
Ojciec:
Mikołaj
Matka: Helena
Domo matki: Pepel


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com